O nás

Sdružení vzniklo dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky a to dne 27.11.2006 pod č.j. VS/1-1/65797/06-R. 16.12.2016 došlo k změně zapsaných údajů do spolkového rejstříku  a na základě usnesení L 4428/RD2/SCB se vymazává název Želečským dětem o.s. a zapisuje se název Želečský spolek.  Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  v oddílu L, vložce číslo 4428.

Cíl činnosti sdružení a zásady hospodaření

Želečský spolek je neziskovou organizací. Jeho činnost je financována z členských příspěvků, jejichž výši každoročně stanoví valná hromada, z darů a příspěvků fyzických i právnických osob, ze státních dotací, ze zisků vlastní činnosti (vstupné, výdělek z tombol apod.), z prostředků obce, z veřejných sbírek, doplňkově i z reklamy a jiných zdrojů.

Činnosti Želečského spolku jsou:

  • Práce s dětmi a mládeží – kultura, sport, příroda, organizace zájezdů, závodů…

  • Zábavné a výchovně-vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie

  • Podpora kulturních aktivit v Želči pro děti i dospělé

  • Navázání spolupráce se ZŠ a MŠ Želeč